Зургийн цомог

Монголын орон нутгийн бичил уурхайчдын тогтвортой амьжиргааг бий болгох, ядуурлыг бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх төрийн бус оролцоо, чадавхийг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд Баянхонгор, Төв, Сэлэнгэ аймгуудад “БИЧИЛ УУРХАЙГААС ҮҮДЭЛТЭЙ МӨНГӨН УС, ХҮНД МЕТАЛЛЫН ХОР АЮУЛЫГ БУУРУУЛАХАД ТӨРИЙН БОЛОН ОЛОН НИЙТИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД, ИРГЭДИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА” сэдэвт сургалт хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.